Odborník na tieniacu techniku s dlhoročnou tradíciou

Rosenie okien? Problém, ktorý vieme vyriešiť

Dĺžka čítania: 7 min., 37 sec.
Rosenie okien? Problém, ktorý vieme vyriešiť

Poznáte to – chcete sa pozrieť von oknom, ale nič cezeň nevidíte, pretože je orosené. Čo tento jav spôsobuje? Ako ho možno riešiť a ako vám v tom môže pomôcť Oknoshop? To všetko sa dozviete v nasledujúcom blogu.

Rosenie okna z exteriérovej strany je signálom kvalitných okien, ktoré si plnia svoju úlohu. Vďaka dobrým tepelno-izolačným vlastnostiam je okno z vonkajšej strany studené, takže sa neohrieva teplom unikajúcim z vášho domu. Tento jav je teda úplne v poriadku.

Rosenie medzi sklami už indikuje problém. Tento priestor by mal byť hermeticky uzavretý, takže by doň nemal prenikať žiadny vzduch, tobôž nie voda. Dôvodov môže byť niekoľko: prasklina v skle, nedostatočné tesnenie rámčeka alebo tesnenia skiel.

Rosenie okien z interiérovej strany môže spôsobovať vysoká vlhkosť vo vašom dome alebo byte. V tomto prípade je dôležité mať správny režim vetrania, pretože zvýšená vlhkosť môže okrem zarosených okien spôsobovať veľa ďalších nepríjemností.

Ako sme načrtli, vo všeobecnosti je príčinou zrážania sa vodnej pary na okne jej nadmerná koncentrácia v miestnosti. Rosenie skiel je bežné vo vlhkých, nedostatočne vetraných a málo vykurovaných miestnostiach. V pravidelne vetraných obytných miestnostiach by sa okná bez zjavnej príčiny nemali rosiť. Teplý vzduch je schopný udržať väčšie množstvo vodných pár ako studený. Keď sa teplý vzduch priblíži k chladnejšiemu predmetu, ochladí sa a nadbytočná vlhkosť sa musí vyzrážať. Na okennom skle a ráme dochádza k tomuto javu najčastejšie. Medzi zdroje vodnej pary v interiéri zaraďujeme spanie, kúpanie, varenie, umývanie riadu, pranie, sušenie prádla, ale aj izbové rastliny.

Ak sa teda vodné pary zrážajú na interiérovej strane okna – na ráme alebo skle – znamená to, že v miestnosti je priveľká vlhkosť. V dôsledku takéhoto stavu môže v mimoriadnych prípadoch vlhnúť murivo a vznikať plesne. Na druhej strane, kondenzáciu na exteriérovej časti skla okna pozorujeme viac na strešných oknách ako na oknách vertikálnych. Spôsobené je to tým, že strecha sa ochladzuje rýchlejšie a väčšmi ako múry domu. Strešné okno je navyše oproti fasádnemu oknu vysunuté von zo strešnej konštrukcie. Rosenie vonkajšej časti skla okna môžeme zmierniť napríklad namontovaním exteriérovej rolety.

Ak sa však vodná para zráža v priestore medzi sklami, chyba je stopercentne vo výrobku – spočíva totiž v nedokonalom hermetickom uzatvorení priestoru medzi sklami alebo sa v dvojskle nenachádza dostatočné množstvo absorpčnej hmoty. Takéto okno treba určite reklamovať a vymeniť.

Faktory ovplyvňujúce rosenie

Vetranie – azda najdôležitejší faktor. Pri nedostatočnom vetraní totiž vlhkosť v miestnosti nie je regulovaná. Voda z muriva nasycuje vzduch v miestnostiach a zráža sa na chladnejších plochách, napríklad na okne. Prevenciou je starostlivé vykurovanie v kombinácii s dôsledným vetraním. Len vykurovanie samotné nestačí, pretože vetraním sa vlhší vzduch v interiéri nahradí suchším z vonkajšieho prostredia.

Vykurovanie – nedostatočné vykurovanie spôsobuje, že studený vzduch v miestnosti neabsorbuje vlhkosť, neohrieva a nevysúša okenné sklá. Všetky priestory bytu treba vyhrievať rovnomerne a je nutné dbať na to, aby rozdiel teplôt v nočných hodinách nebol viac ako 5 °C. Tým sa zabezpečí dobrá priestorová klíma a zabráni sa kondenzácii.

Umiestnenie okien – v rámci domu alebo bytu sú okná smerované na rôzne svetové strany. Najvhodnejšia orientácia je v tomto prípade na juh, juhovýchod a juhozápad. Slnečné žiarenie tu zvyšuje povrchovú teplotu skla, a tým sa počas dňa obmedzuje možnosť kondenzácie. Okná smerujúce na severné strany majú v zásade nižšiu teplotu, takže sú náchylnejšie na rosenie.

Umiestnenie vykurovacieho telesa – v prípade umiestnenia pod okno je zaistené prúdenie ohriateho vzduchu po sklenej výplni okna. Tým sa zvyšuje teplota povrchu skla a znižuje sa možnosť kondenzácie. Teplý vzduch vystupuje k stropu miestnosti, kde sa ochladzuje, potom klesá a opäť ho nasáva vykurovacie teleso. V prípade umiestnenia zdroja tepla na stenu protiľahlú oknu sa ohriaty vzduch počas prúdenia v miestnosti ochladzuje a povrch okna sa dostatočne neohrieva. Vodná para vo vzduchu následne skondenzuje. V prípade nedostatočného výkonu podlahového kúrenia môžu nastať podobné problémy.

Druh žalúzií – vnútorné, k oknu priliehajúce žalúzie zabraňujú prúdeniu teplého vzduchu pri okne. Ten sa časom ochladí a para v ňom obsiahnutá skondenzuje na skle. Takéto žalúzie by sa mali nahradiť nepriesvitnou záclonou vo vzdialenosti 10 až 15 cm od okennej tabule. Dlhá záclona, ktorá zakrýva vykurovacie teleso, bráni prúdeniu teplého vzduchu.

Zasklenie – pri výbere okna je vhodné sa riadiť uvedenými technickými parametrami. Kvalitu zasklievania definuje súčiniteľ prechodu tepla U (W/(m2 . K)). Čím je hodnota U nižšia, tým lepšia je z hľadiska prestupu tepla kvalita zasklenia. Zníženie tepelných strát sa prejavuje aj vyššou povrchovou teplotou zasklenia, čiže kondenzácia vody na povrchu skla je nižšia.

Staršie okná – staršie, menej kvalitné okná sa v mnohých prípadoch nerosia. Nie je to však preto, že  lepšie izolujú, ale preto, že netesnia. Prúdením vzduchu cez netesnosti v oknách a dverách vzniká prievan, ktorý bráni zaroseniu okenných skiel. Ak však v starších budovách k roseniu dochádza a majiteľ neplánuje investovať do nových okien ani do zateplenia budov, stav môže sčasti vyriešiť vonkajšia roleta, ktorá v noci alebo v čase neprítomnosti obyvateľov bráni tepelnému vyžarovaniu okna.

Po rekonštrukcii – pri výmene starých okien za nové sa mení celkové ovzdušie bytu. Samovoľná cirkulácia vzduchu už nie je taká ako predtým, zvyšuje sa vlhkosť v byte, v dôsledku čoho sa môžu rosiť sklá a vytvárať sa plesne. Pri rekonštruovaných objektoch sa väčšinou osádzajú moderné okná do stavby, ktorá sa zvyčajne nachádza v priaznivom rovnovážnom vlhkostnom stave.

Nové okná – vývoj okien smeroval tak, aby sa čo najviac utesnili škáry, cez ktoré sa prirodzenou cestou dostával vzduch z vonkajšieho prostredia dovnútra. Keďže sa v nových konštrukciách používajú gumové tesnenia, infiltrácia klesla na minimum. Prirodzené vetranie, ktoré tu stáročia fungovalo, tak odrazu nefunguje. Ak sa to spojí ešte aj so staršími bytmi alebo rodinnými domami, prípadne aj s novou, ešte nevyzretou stavbou, dochádza k javu, ktorý vnímame ako rosenie skiel.

Takémuto roseniu okien výrobcovia zamedzujú kovaním s mikroventiláciou, pri ktorej je krídlo okna pootvorené len minimálne, a tak pri stálom vetraní menej uniká teplo. Ďalším spôsobom je vynechávanie časti tesnenia na krídle alebo na ráme okna. Možno použiť aj automatické systémy, ktoré prúdenie vzduchu regulujú automaticky.

Na záver si teda povedzme, aké máme možnosti a riešenia. Kondenzáciu vodnej pary nemožno celkom odstrániť. Môžeme ju ale cielene obmedzovať vetraním, používaním kvalitného zasklenia, správnym tepelným režimom, vhodným rozmiestnením okien vzhľadom na svetové strany a zvyšovaním teploty v miestnosti. Pre dlhodobú vnútornú klímu obytného prostredia je nevyhnutné dosiahnuť ustálenú relatívnu vlhkosť 40 až 50 %, pri teplote 20 až 22°C. Teplotu možno ovplyvniť vykurovaním, vlhkosť zase správnym vetraním. Trvalá ventilácia pootvorenými oknami je menej účinná. Najlepším a najúčinnejším spôsobom je nárazové vetranie, to znamená všetky okná treba naraz otvoriť dokorán na približne 10 až 15 minút. Vlhkosť v stavebnej konštrukcii a v bytových priestoroch možno znížiť vysušovaním bytov počas letných mesiacov, krátkodobým zvýšením vyhrievania a vetrania na začiatku vykurovacej sezóny alebo aj vysušovaním bytov mechanickými prístrojmi na odvlhčovanie.

Ak máte pocit, že vaše okná príliš vlhnú a máte záujem tento problém riešiť, obráťte sa na Oknoshop a naši technici vám navrhnú optimálne riešenie.

 

 

Oknoshop - skutočný odborník na okná